Bài 54 trang 28 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 54 trang 28 sách bài tập toán 7. Thu gọn các đơn thức sau rồi tìm hệ số của nó:...

Quảng cáo

Đề bài

Thu gọn các đơn thức sau rồi tìm hệ số của nó: 

a) \(\displaystyle \left( { - {1 \over 3}xy} \right).(3{{\rm{x}}^2}y{z^2})\)

b) \(\displaystyle -54y^2. bx\) (\(\displaystyle b\) là hằng số)

c) \(\displaystyle - 2{{\rm{x}}^2}y.{\left( { - {1 \over 2}} \right)^2}x{\left( {{y^2}z} \right)^3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để nhân hai đơn thức ta nhân phần hệ số với nhau và nhân phần biến số với nhau. 

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

\(\displaystyle \left( { - {1 \over 3}xy} \right).(3{{\rm{x}}^2}y{z^2}) \)

\(\displaystyle = \left( { - {1 \over 3}.3} \right).(x.{x^2}).(y.y).{z^2}\)

\(\displaystyle =  - {x^3}{y^2}{z^2}\)

Hệ số của đơn thức bằng \(\displaystyle -1\)

b) Ta có: \(\displaystyle -54y^2. bx = (-54b) xy^2\) (\(\displaystyle b\) là hằng số)

Hệ số của đơn thức là \(\displaystyle -54b\)

\(\displaystyle \eqalign{
& c) - 2{{\rm{x}}^2}y.{\left( { - {1 \over 2}} \right)^2}x{\left( {{y^2}z} \right)^3} \cr&= - 2{{\rm{x}}^2}y.{1 \over 4}.x{y^6}{z^3} \cr 
& = \left( { - 2.{1 \over 4}} \right).({x^2}.x).(y.{y^6}).{z^3}\cr& = - {1 \over 2}{x^3}{y^7}{z^3} \cr} \)

Hệ số của đơn thức bằng \(\displaystyle  - {1 \over 2}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close