Bài 52 trang 27 SBT toán 7 tập 2

Bài 52 trang 27 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số chứa x, y thỏa mãn một trong các điều kiện sau: a) Là đơn thức. b) Chỉ là đa thức nhưng không phải là đơn thức.

Quảng cáo

Đề bài

Viết biểu thức đại số chứa \(x, y\) thỏa mãn một trong các điều sau:

a) Là đơn thức.

b) Chỉ là đa thức nhưng không phải là đơn thức. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa:  

+) Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

+) Đa thức là một tổng của hai hay nhiều đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

Lời giải chi tiết

a) Ví dụ: \(3xy\) là đơn thức.

b) Ví dụ: \(3x + 2y\) là đa thức nhưng không phải là đơn thức.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close