Giải bài 5 trang 60 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 60 Sách bài tập Sinh học 6: Những điều kiện nào cần cho hạt nảy mầm? Muốn cho hạt nảy mầm tốt cần phải làm gì ?

Đề bài

Những điều kiện nào cần cho hạt nảy mầm? Muốn cho hạt nảy mầm tốt cần phải làm gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Lời giải chi tiết

- Điều kiện cần cho hạt nảy mầm:

+ Điều kiện bên ngoài: không khí, độ ẩm, nhiệt độ thích hợp.

+ Điều kiện bên trong: hạt giống tốt, không bị mối mọt, sâu bệnh.

- Muốn cho hạt nảy mầm tốt cần:

+ Cày, cuốc, xếp ải làm cho đất tơi xốp, thoáng.

+ Tưới đủ nước cho đất, nếu bị úng ngập phải tháo nước.

+ Chọn hạt giống tốt không bị sâu bệnh.

+ Gieo hạt đúng thời vụ, khi trời rét cần phủ rơm rạ để chống rét cho hạt.

+ Bảo quản hạt giống tốt sau khi thu hoạch.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài