Giải bài 2 trang 58 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 58 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy trình bày dưới dạng sơ đồ các bộ phận của hạt và chức năng của từng bộ phận.

Đề bài

Hãy trình bày dưới dạng sơ đồ các bộ phận của hạt và chức năng của từng bộ phận.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Các bộ phận của hạt

Lời giải chi tiết

STT

Các bộ phận của hạt

Chức năng

1

Vỏ hạt

Bảo vệ phôi

2

- Phôi

+ Lá mầm (Một lá mầm (Cây một lá mầm) và Hai lá mầm ( Cây Hai lá mầm))

+ Chồi mầm

+ Thân mầm

+ Rễ mầm

Phát triển thành cây con

3

- Chất dinh dưỡng dưỡng dự trữ

+ Chứa trong phôi nhũ

+ Chứa trong lá mầm

Nuôi phôi 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài