Giải bài 5 trang 138 SBT Sinh học 10

Giải bài 5 trang 138 sách bài tập Sinh học 10: Làm giấm : Pha rượu loãng (khoảng 5%) cho vào lọ, thêm chút đường và một mẩu màng giấm. Đậy vải màn, sau 1 tuần sẽ được giấm ăn. Đây có phải là quá trình lên men giấm không ?

Đề bài

Làm giấm : Pha rượu loãng (khoảng 5%) cho vào lọ, thêm chút đường và một mẩu màng giấm. Đậy vải màn, sau 1 tuần sẽ được giấm ăn. Đây có phải là quá trình lên men giấm không ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Làm giấm cần có sự có mặt của ôxi không khí.

Lời giải chi tiết

Không. Axit axêtic tạo thành trong sản xuất giấm cổ truyền từ rượu êtilic là sản phẩm của quá trình ôxi hoá với sự tham gia của ôxi trong không khí:

C2H5OH + O2 -> CH3COOH + H2O

Gọi lên men giấm là do thói quen, coi mọi sự chuyển hoá nhờ vi sinh vật đều là lên men. Ở đây quá trình chuyển hoá được thực hiện bởi vi khuẩn axêtic - một loại vi khuẩn hiếu khí có trong màng giấm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 138
Gửi bài