Giải bài 1 trang 138 SBT Sinh học 10

Giải bài 1 trang 138 sách bài tập Sinh học 10: Hãy phân biệt lên men lactic đồng hình và lên men lactic dị hình.

Đề bài

Hãy phân biệt lên men Lactic đồng hình và lên men Lactic dị hình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Hô hấp và lên men

Lời giải chi tiết

Lên men Lactic là quá trình chuyển hoá Glucôzơ, Lactôzơ nhờ vi khuẩn Lactic thành sản phẩm chủ yếu là axit Lactic. Có 2 loại lên men Lactic :

- Lên men đồng hình : Sản phẩm thu được là axit Lactic

- Lên men dị hình : Ngoài axit Lactic còn tạo Êtanol, C02, axit axêtic..

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 138
Gửi bài