Bài 41 trang 26 SBT toán 7 tập 2

Bài 41 trang 26 sách bài tập toán 7. Cho đa thức: ...a) Tính f (x) + g (x). b) Tính f (x) – g (x).

Quảng cáo

Đề bài

Cho đa thức:    

\(f(x) = {a_n}{x^n} + {a_{n - 1}}{x^{n - 1}} + ...\)\(+ {a_1}x + {a_0}\)

\(g(x) = {b_n}{x^n} + {b_{n - 1}}{x^{n - 1}} + ...\)\(+ {b_1}x + {b_0}\)

a) Tính \(f (x) + g (x)\)

b) Tính \(f (x) – g (x) \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt phép tính theo hàng dọc: 

Sắp xếp các hạng tử của hai đa thức cùng theo lũy thừa giảm (hoặc tăng) của biến, rồi đặt phép tính theo cột dọc tương tự như cộng, trừ các số (chú ý đặt các đơn thức đồng dạng ở cùng một cột).

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close