Bài 39 trang 25 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 39 trang 25 sách bài tập toán 7. Tính f(x) – g(x) với:...

Quảng cáo

Đề bài

Tính \(f(x) – g(x)\) với:

\(f(x) = {x^7} - 3{{\rm{x}}^2} - {x^5} + {x^4}\)\( - {x^2} + 2{\rm{x}} - 7\)

\(g(x) = x - 2{{\rm{x}}^2} + {x^4} - {x^5}\)\( - {x^7} - 4{{\rm{x}}^2} - 1\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Nhóm các hạng tử đồng dạng với nhau để thu gọn các đa thức 

Bước 2: Đặt phép tính theo hàng ngang hoặc hàng dọc rồi thực hiện phép cộng (trừ) các đa thức. 

Lời giải chi tiết

Thu gọn và sắp xếp các đa thức, ta được:

\( +)\,f(x) = {x^7} - 3{{\rm{x}}^2} - {x^5} + {x^4} - {x^2}\)\( + 2{\rm{x}} - 7\)

\(= {x^7} +(- 3{{\rm{x}}^2}-x^2) - {x^5} + {x^4} \)\( + 2{\rm{x}} - 7\)

\(= {x^7} +(- 3-1){{\rm{x}}^2} - {x^5} + {x^4} \)\( + 2{\rm{x}} - 7\)

\(= {x^7} -4{{\rm{x}}^2} - {x^5} + {x^4} \)\( + 2{\rm{x}} - 7\) 

\( = {x^7} - {x^5} + {x^4} - 4{x^2} + 2{\rm{x}} - 7  \)

\(+)\, g(x) = x - 2{{\rm{x}}^2} + {x^4} - {x^5} - {x^7}\)\( - 4{{\rm{x}}^2} - 1 \)

\(=- {x^7} - {x^5} + {x^4} \)\(+(- 2{{\rm{x}}^2}-4x^2) + x - 1\)

\(=- {x^7} - {x^5} + {x^4} \)\(+(- 2-4){{\rm{x}}^2} + x - 1\)

\( = - {x^7} - {x^5} + {x^4} - 6{{\rm{x}}^2} + x - 1 \)

Suy ra:  

Hay \(f(x)-g(x)=2x^7+2x^2+x-6\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close