Bài 38 trang 25 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 38 trang 25 sách bài tập toán 7. Tính f(x) + g(x) với:...

Quảng cáo

Đề bài

Tính \(f(x) + g(x)\) với:

\(f\left( x \right) = {x^5} - 3{{\rm{x}}^2} + {x^3} - {x^2} - 2{\rm{x}} + 5\)

\(g\left( x \right) = {x^2} - 3{\rm{x}} + 1 + {x^2} - {x^4} + {x^5}\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Nhóm các hạng tử đồng dạng với nhau để thu gọn các đa thức  

Bước 2: Đặt phép tính theo hàng ngang hoặc hàng dọc rồi thực hiện phép cộng (trừ) các đa thức.

Lời giải chi tiết

Thu gọn các đa thức:

\(\eqalign{
& f\left( x \right) = {x^5} - 3{{\rm{x}}^2} + {x^3} - {x^2} - 2{\rm{x}} + 5 \cr 
&=x^5+(-3x^2-x^2)+x^3-2x+5\cr &=x^5+(-3-1)x^2+x^3-2x+5\cr&=x^5-4x^2+x^3-2x+5\cr 
&= {x^5} + {x^3} - 4{x^2} - 2{\rm{x}} + 5 \cr} \)

\(\eqalign{
& g\left( x \right) = {x^2} - 3{\rm{x}} + 1 + {x^2} - {x^4} + {x^5}\cr 
&= x^5-x^4+(x^2+x^2)-3x+1\cr &= x^5-x^4+(1+1)x^2-3x+1\cr
& = {x^5} - {x^4} + 2{x^2} - 3{\rm{x}} + 1 \cr} \)

Suy ra:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close