Giải bài 4 trang 20 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 4 trang 20 vbt Địa lí 6, Em hãy xác định tọa độ các điểm A, B, C, D

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy xác định tọa độ các điểm A, B, C, D

- Tọa độ điểm A ..................             

- Tọa độ điểm B ..................

- Tọa độ điểm C .................. 

- Tọa độ điểm D ..................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng xác định tọa độ địa lí.

Lời giải chi tiết

- Tọa độ điểm A (1200B; 600T).

- Tọa độ điểm B (1200N; 300T).

- Tọa độ điểm C (1200B; 300Đ).

- Tọa độ điểm D (1800N; 600N).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài