Giải bài 1 trang 17 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 1 trang 17 vbt Địa lí 6, Hãy ghi tên các hướng quy định trên bản đồ vào hình 12.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy ghi tên các  hướng quy định trên bản đồ vào hình 12.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức phương hướng trên bản đồ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài