Giải bài 4 trang 17 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 trang 17 SBT Sinh học 10: Cho biết - con la (là con lai giữa lừa và ngựa) bất thụ (không có khả năng sinh con). Hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng và giải thích tại sao.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết con la (là con lai giữa lừa và ngựa) bất thụ (không có khả năng sinh con). Hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng và giải thích tại sao.

A. Lừa và ngựa thuộc cùng một loài.

B. Lừa và ngựa thuộc 2 loài khác nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh về bộ NST

Lời giải chi tiết

Con la bất thụ vì bố mẹ của nó là 2 loài khác nhau, không có sự tương đồng về bộ NST trong phát sinh giao tử ở con la.

Chọn đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 17
Gửi bài