Giải bài 8 trang 17 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 trang 17 SBT Sinh học 10: Hãy liệt kê các bậc chính trong thang phân loại từ thấp đến cao.

Đề bài

Hãy liệt kê các bậc chính trong thang phân loại từ thấp đến cao.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Giới và hệ thống phân loại 5 giới

Lời giải chi tiết

Loài - chi - họ - bộ -lớp - ngành- giới

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 17
Gửi bài