Giải bài 9 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 trang 18 SBT Sinh học 10: Hãy viết tên khoa học của hổ và sư tử. Cho biết hổ thuộc loài tỉgris, thuộc chi Felis sư tử thuộc loài leo, thuộc chi Felis.

Đề bài

Hãy viết tên khoa học của hổ và sư tử. Cho biết hổ thuộc loài tigris, thuộc chi Felis sư tử thuộc loài leo, thuộc chi Felis.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tên khoa học của loài là danh pháp gồm 2 phần: tên chi + tên loài

Lời giải chi tiết

- Tên khoa học của hổFelis tigris

- Tên khoa học của sư tử: Felis leo

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 17
Gửi bài