Giải bài 11 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 trang 18 SBT Sinh học 10: Trình bày đãc điểm thích nghi của thực vật vối đời sống ở cạn.

Đề bài

Trình bày đãc điểm thích nghi của thực vật vối đời sống ở cạn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đặc điểm chính của mỗi giới

Lời giải chi tiết

- Lớp cutin phủ bên ngoài lá có tác dụng chống mất nước, nhưng biểu bì lá có chứa khí khổng để trao đổi khí và thoát hơi nước.
- Phát triển hệ mạch dẫn để dẫn truyền nước, chất vô cơ và chất hữu cơ.
- Thụ phấn nhờ gió, nước và côn trùng. Thụ tinh kép tạo hợp tử và tạo nội nhũ để nuôi phôi phát triển.
- Sự tạo thành hạt và quả để bảo vệ, nuôi phôi, phát tán và duy trì sự tiếp nối thế hệ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 17
Gửi bài