Giải bài 16 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 16 trang 18 SBT Sinh học 10: Hãy nêu những đặc điểm của giới Nấm.

Đề bài

Hãy nêu những đặc điểm của giới Nấm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đặc điểm chính của mỗi giới

Lời giải chi tiết

Đại diện: nấm men, nấm sợi, nấm đảm, địa y.

- Đặc điểm chung: nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, phần lớn thành tế bào có chứa kitin.

- Sinh sản: hữu tính và vô tính nhờ bào tử.

- Sống dị dưỡng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 17
Gửi bài