Giải bài 19 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 19 trang 18 SBT Sinh học 10: Hãy nêu các ngành chính của giới Thực vật.

Đề bài

Hãy nêu các ngành chính của giới Thực vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đặc điểm chính của mỗi giới

Lời giải chi tiết

Giới thực vật có 5 ngành

+ Tảo

+ Rêu

+ Quyết

+ Hạt trần 

+ Hạt kín

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 17
Gửi bài