Giải bài 5 trang 17 SBT Sinh học 10

Giải bài 5 trang 17 SBT Sinh học 10: Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống là gì? Thế nào là hộ sinh thái?

Quảng cáo

Đề bài

Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống là gì ? Thế nào là hộ sinh thái ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Các cấp tổ chức của thế giới sống

Lời giải chi tiết

Cấp độ tổ chức cao nhât la hệ sinh thái

Hệ sinh thái là một hệ thống mở hoàn chỉnh, bao gồm tập hợp các quần xã sinh vật và khu vực sống của sinh vật còn được gọi là sinh cảnh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 17
Gửi bài