Bài 3.72 trang 169 SBT hình học 10

Giải bài 3.72 trang 169 sách bài tập hình học 10. Đường thẳng đi qua 2 điểm...

Quảng cáo

Đề bài

Đường thẳng đi qua hai điểm \(A\left( {1;1} \right)\), \(B\left( {2;2} \right)\) có phương trình tham số là:

A. \(\left\{ \begin{array}{l}x = 1 + t\\y = 2 + 2t\end{array} \right.\) 

B. \(\left\{ \begin{array}{l}x = 1 + t\\y = 1 + 2t\end{array} \right.\) 

C. \(\left\{ \begin{array}{l}x = 2 + 2t\\y = 1 + t\end{array} \right.\) 

D. \(\left\{ \begin{array}{l}x = t\\y = t\end{array} \right.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường thẳng đi qua hai điểm \(A,B\) thì nhận \(\overrightarrow {AB} \) là VTCP.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \left( {1;1} \right)\).

Đường thẳng \(AB\) nhận \(\overrightarrow {AB}  = \left( {1;1} \right)\) làm VTCP nên đối chiếu các đáp án chỉ có đáp án D thỏa mãn.

Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close