Quảng cáo
 • pic

  Bài 1.61 trang 44 SBT hình học 10

  Giải bài 1.61 trang 44 sách bài tập hình học 10. Cho các điểm A'(-4;1), B'(2;4) và C'(2; - 2) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC...

 • pic

  Bài 1.62 trang 44 SBT hình học 10

  Giải bài 1.62 trang 44 sách bài tập hình học 10. Cho a = (2; - 2) và b = (1;4)...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1.63 trang 44 SBT hình học 10

  Giải bài 1.63 trang 44 sách bài tập hình học 10. Tìm tọa độ của vec tơ ...

 • pic

  Bài 1.64 trang 45 SBT hình học 10

  Giải bài 1.64 trang 45 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác đều ABC có O là trọng tâm và M là một điểm tùy ý trong tam giác...

 • pic

  Bài 1.65 trang 45 SBT hình học 10

  Giải bài 1.65 trang 45 sách bài tập hình học 10. Cho lục giác ABCDEF. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA...

 • pic

  Bài 1.66 trang 45 SBT hình học 10

  Giải bài 1.66 trang 45 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC. Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành ABIJ, BCPQ, CARS. Chứng minh rằng:...

 • pic

  Bài 1.67 trang 45 SBT hình học 10

  Giải bài 1.67 trang 45 sách bài tập hình học 10. Cho ba lực...

 • pic

  Bài 1.68 trang 45 SBT hình học 10

  Giải bài 1.68 trang 45 sách bài tập hình học 10. Cho tứ giác ABCD.Gọi M, N, P và Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA. Chứng minh rằng:...

 • pic

  Bài 1.69 trang 45 SBT hình học 10

  Giải bài 1.69 trang 45 sách bài tập hình học 10. Xét xem ba điểm sau có thẳng hàng không...

 • pic

  Bài 1.70 trang 45 SBT hình học 10

  Giải bài 1.70 trang 45 sách bài tập hình học 10. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài