Bài 1.66 trang 45 SBT hình học 10

Giải bài 1.66 trang 45 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC. Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành ABIJ, BCPQ, CARS. Chứng minh rằng:...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\). Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành \(ABIJ, BCPQ, CARS\). Chứng minh rằng: \(\overrightarrow {RJ}  + \overrightarrow {IQ}  + \overrightarrow {PS}  = \overrightarrow 0 \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xen điểm thích hợp vào giữa các véc tơ \(\overrightarrow {RJ} ,\overrightarrow {IQ} ,\overrightarrow {PS} \).

- Từ đó tính tổng ba véc tơ và kết luận.

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow {RJ}  + \overrightarrow {IQ}  + \overrightarrow {PS} \)\( = \overrightarrow {RA}  + \overrightarrow {AJ}  + \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {BQ}  + \overrightarrow {PC}  + \overrightarrow {CS} \)

\( = \left( {\overrightarrow {RA}  + \overrightarrow {CS} } \right) + \left( {\overrightarrow {AJ}  + \overrightarrow {IB} } \right) + \left( {\overrightarrow {BQ}  + \overrightarrow {PC} } \right)\)

\( = \overrightarrow 0 \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close