Quảng cáo
 • pic

  Bài 1.48 trang 43 SBT hình học 10

  Giải bài 1.48 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Dựa vào các điểm A, B, C, D, O, M, N đã cho, hãy...

 • pic

  Bài 1.49 trang 43 SBT hình học 10

  Giải bài 1.49 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và CD. Nối AF và CE, hai đường thẳng này cắt đường chéo BD lần lượt tại M và N.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1.50 trang 43 SBT hình học 10

  Giải bài 1.50 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF với A, D, F không thẳng hàng.

 • pic

  Bài 1.51 trang 43 SBT hình học 10

  Giải bài 1.51 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho bốn điểm A, B, C, D. Tìm các vec tơ:...

 • pic

  Bài 1.52 trang 43 SBT hình học 10

  Giải bài 1.52 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho lục giác đều ABCDEF và M là một điểm tùy ý. Chứng minh rằng:...

 • pic

  Bài 1.53 trang 43 SBT hình học 10

  Giải bài 1.53 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC. Tìm điểm M thỏa mãn điều kiện ...

 • pic

  Bài 1.54 trang 43 SBT hình học 10

  Giải bài 1.54 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Trên cạnh AC lấy hai điểm E và F sao cho ...

 • pic

  Bài 1.55 trang 43 SBT hình học 10

  Giải bài 1.55 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho hai điểm A và B. Điểm M thỏa mãn điều kiện ...

 • pic

  Bài 1.56 trang 43 SBT hình học 10

  Giải bài 1.56 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC và một điểm M tùy ý...

 • pic

  Bài 1.57 trang 44 SBT hình học 10

  Giải bài 1.57 trang 44 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC. Gọi M, N , P là những điểm được xác định như sau...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài