Bài 1.53 trang 43 SBT hình học 10

Giải bài 1.53 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC. Tìm điểm M thỏa mãn điều kiện ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\). Tìm điểm \(M\) thỏa mãn điều kiện \(\overrightarrow {MA}  - \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thu gọn đẳng thức véc tơ bài cho và suy ra vị trí điểm \(M\).

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow {MA}  - \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \)\( \Leftrightarrow \overrightarrow {BA}  =  - \overrightarrow {MC}  \Leftrightarrow \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {CM} \).

Vậy \(M\) là đỉnh của hình bình hành \(ABCM\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close