Bài 1.56 trang 43 SBT hình học 10

Giải bài 1.56 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC và một điểm M tùy ý...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) và một điểm \(M\) tùy ý. Chứng minh rằng vec tơ \(\overrightarrow v  = \overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  - 2\overrightarrow {MC} \) không phụ thuộc vào vị trí của điểm \(M\). Hãy xác định điểm \(D\) sao cho \(\overrightarrow {CD}  = \overrightarrow v \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Gọi \(E\) là trung điểm của \(AB\).

- Thu gọn véc tơ \(\overrightarrow v \) và suy ra điều phải chứng minh.

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow v  = \overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  - 2\overrightarrow {MC} \)\( = 2\overrightarrow {ME}  - 2\overrightarrow {MC} \) (\(E\) là trung điểm cạnh \(AB\))

\( = 2\left( {\overrightarrow {ME}  - \overrightarrow {MC} } \right) = 2\overrightarrow {CE} \)

Vậy \(\overrightarrow v \) không phụ thuộc vị trí của điểm \(M\).

Nếu \(\overrightarrow {CD}  = \overrightarrow v  = 2\overrightarrow {CE} \) thì \(E\) là trung điểm của \(CD\).

Vậy ta xác định được điểm \(D\).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Ôn tập chương 1: Véc tơ
Quảng cáo
list
close
Gửi bài