Quảng cáo
 • pic

  Bài 5.15 trang 162 SBT đại số 10

  Giải bài 5.15 trang 162 sách bài tập đại số 10. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của dãy số liệu về chiều cao của học sinh nam và các học sinh nữ cho ở bảng 5

 • pic

  Bài 5.16 trang 162 SBT đại số 10

  Giải bài 5.16 trang 162 sách bài tập đại số 10. Hai xạ thủ cùng tập bắn, mỗi người đã bắn 30 viên đạn vào bia. Kết quả được ghi lại ở các bảng sau.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 5.17 trang 162 SBT đại số 10

  Giải bài 5.17 trang 162 sách bài tập đại số 10. Cho dãy số liệu thống kê ( đơn vị là kg)

Gửi bài Gửi bài