Bài 5.17 trang 162 SBT đại số 10

Giải bài 5.17 trang 162 sách bài tập đại số 10. Cho dãy số liệu thống kê ( đơn vị là kg)

Quảng cáo

Đề bài

Cho dãy số liệu thống kê ( đơn vị là kg)

1,2,3,4,5

Dãy (1) có số trung bình cộng \(\bar x\)=3 kg và độ lệch chuẩn S = \(\sqrt 2 \) kg

Cộng thêm 4 kg và mỗi số liệu thống kê của dãy (1), ta được dãy số liệu của thống kê ( đã hiệu chỉnh) sau đây (kg)

5,6,7,8,9

Khi đó ta có độ lệch chuẩn dãy (2) là

A. \(\sqrt 2 \)kg                B. \(\sqrt 3 \) kg

C. \(\sqrt 4 \)kg                D. \(\sqrt 6 \) kg

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính độ lệch chuẩn

Lời giải chi tiết

Khi cộng vào mỗi số liệu của một dãy số liệu thống kê cùng một hằng số thì phương sai và độ lệch chuẩn không thay đổi.

Vậy độ lệch chuẩn của dãy (2) là \(\sqrt 2 \) kg.

Cách khác:

Tính trực tiếp theo công thức, cụ thể:

Số trung bình: 

\(\overline y  = \dfrac{{5 + 6 + 7 + 8 + 9}}{5} = 7\)

Phương sai: \(s_y^2 = \dfrac{{{{\left( {5 - 7} \right)}^2} + {{\left( {6 - 7} \right)}^2} + {{\left( {7 - 7} \right)}^2} + {{\left( {8 - 7} \right)}^2} + {{\left( {9 - 7} \right)}^2}}}{5}\) \( = \dfrac{{10}}{5} = 2\)

Độ lệch chuẩn: \(\sqrt {s_y^2}  = \sqrt 2 \).

Loigiaihay.com

 

  • Bài 5.16 trang 162 SBT đại số 10

    Giải bài 5.16 trang 162 sách bài tập đại số 10. Hai xạ thủ cùng tập bắn, mỗi người đã bắn 30 viên đạn vào bia. Kết quả được ghi lại ở các bảng sau.

  • Bài 5.15 trang 162 SBT đại số 10

    Giải bài 5.15 trang 162 sách bài tập đại số 10. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của dãy số liệu về chiều cao của học sinh nam và các học sinh nữ cho ở bảng 5

Quảng cáo
close