Bài 5.16 trang 162 SBT đại số 10

Giải bài 5.16 trang 162 sách bài tập đại số 10. Hai xạ thủ cùng tập bắn, mỗi người đã bắn 30 viên đạn vào bia. Kết quả được ghi lại ở các bảng sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hai xạ thủ cùng tập bắn, mỗi người đã bắn 30 viên đạn vào bia. Kết quả được ghi lại ở các bảng sau.

Điểm số của xạ thủ A

8

9

10

9

9

10

8

7

6

8

10

7

10

9

8

10

8

9

8

6

10

9

7

9

9

9

6

8

6

8

Bảng 13

Điểm số của xạ thủ B

8

9

10

9

9

10

8

7

6

8

10

7

10

9

8

10

8

9

8

6

10

9

7

9

9

9

6

8

6

8

Bảng 14

LG a

Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của các số liệu thống kê cho ở bảng 13, bảng 14.

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức về độ lệch chuẩn, phương sai, giá trị trung bình đã học

Lời giải chi tiết:

Điểm số của xạ thủ A có: \(\overline x  \approx 8,3\)điểm, \(s_1^2 \approx 1,6;{s_1} \approx 1,27\)điểm.

Điểm số của xạ thủ B có \(\overline y  \approx 8,4\)điểm, \(s_2^2 \approx 1,77;{s_1} \approx 1,33\)điểm.

LG b

Xét xem trong lần tập bắn này, xạ thủ nào bắn chụm hơn?

Lời giải chi tiết:

\(\overline x  \approx \overline y  = 8,4\)điểm, \(s_1^2 > s_1^2\), như vậy mức độ phân tán của các điểm số (so với số trung bình) của xạ thủ A là bé hơn.

Vì vậy, trong lần tập bắn này, xạ thủ A bắn chụm hơn.

Loigiaihay.com

  • Bài 5.17 trang 162 SBT đại số 10

    Giải bài 5.17 trang 162 sách bài tập đại số 10. Cho dãy số liệu thống kê ( đơn vị là kg)

  • Bài 5.15 trang 162 SBT đại số 10

    Giải bài 5.15 trang 162 sách bài tập đại số 10. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của dãy số liệu về chiều cao của học sinh nam và các học sinh nữ cho ở bảng 5

Quảng cáo
close