Bài 3.73 trang 169 SBT hình học 10

Giải bài 3.73 trang 169 sách bài tập hình học 10. Đường tròn (C)...

Quảng cáo

Đề bài

Đường tròn \(\left( C \right)\) có tâm là gốc \(O\left( {0;0} \right)\) và tiếp xúc với đường thẳng \(\Delta :8x + 6y + 100 = 0\). Bán kính của đường tròn \(\left( C \right)\) là:

A. \(4\) 

B. \(6\) 

C. \(8\) 

D. \(10\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường thẳng \(\Delta \) tiếp xúc đường tròn \(\left( C \right)\) thì \(d\left( {I,\Delta } \right) = R\).

Lời giải chi tiết

Đường thẳng \(\Delta \) tiếp xúc đường tròn \(\left( C \right)\) thì \(d\left( {I,\Delta } \right) = R\)\( = \dfrac{{\left| {0 + 0 + 100} \right|}}{{\sqrt {{8^2} + {6^2}} }} = 10\).

Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close