Bài 3.74 trang 169 SBT hình học 10

Giải bài 3.74 trang 169 sách bài tập hình học 10. Góc giữa hai đường thẳng...

Quảng cáo

Đề bài

Góc giữa hai đường thẳng \({\Delta _1}:x + 2y + 4 = 0\) và \({\Delta _2}:x - 3y + 6 = 0\) có số đo là:

A. \({30^0}\) 

B. \({60^0}\) 

C. \({45^0}\) 

D. \({23^0}12'\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \(\cos \left( {{\Delta _1},{\Delta _2}} \right) = \dfrac{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} .\overrightarrow {{n_2}} } \right|}}{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} } \right|.\left| {\overrightarrow {{n_2}} } \right|}}\) 

Lời giải chi tiết

\({\Delta _1}\) có VTCP \(\overrightarrow {{n_1}}  = \left( {1;2} \right)\), \({\Delta _2}\) có VTCP \(\overrightarrow {{n_2}}  = \left( {1; - 3} \right)\) 

Khi đó \(\cos(\Delta _1,\Delta _2)\)  \( = \dfrac{{\left| {1.1 - 2.3} \right|}}{{\sqrt {{1^2} + {2^2}} .\sqrt {{1^2} + {3^2}} }} = \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}\) \( \Rightarrow \left( {{\Delta _1},{\Delta _2}} \right) = {45^0}\) 

Vậy góc giữa hai đường thẳng bằng \({45^0}\).

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close