Bài 3.55 trang 135 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.55 trang 135 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho cấp số nhân...

Quảng cáo

Đề bài

Cho cấp số nhân \( - 2,x, - 18,y.\)

Hãy chọn kết quả đúng :

(A)   \(x = 6,y =  - 54\) ;

(B)   \(x =  - 10,y =  - 26\) ;

(C)   \(x =  - 6,y =  - 54\) ;

(D)   \(x =  - 16,y = 54.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất cấp số cộng \(2{u_k} = {u_{k - 1}} + {u_{k + 1}}\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} = \left( { - 2} \right).\left( { - 18} \right)\\{\left( { - 18} \right)^2} = x.y\end{array} \right.\)\( \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  - 6\\x = 6\end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}y =  - 54\\x = 54\end{array} \right.\)

Đáp án: C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài