Bài 3.54 trang 134 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.54 trang 134 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho cấp số cộng ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho cấp số cộng  \(6,x, - 2,y.\)

Kết quả nào sau đây là đúng ?

(A)   \(x = 2,y = 5\) ;

(B)   \(x = 4,y = 6\) ;

(C)   \(x = 2,y =  - 6\) ;

(D)   \(x = 4,y =  - 6.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất cấp số cộng \(2{u_k} = {u_{k - 1}} + {u_{k + 1}}\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}2x = 6 + \left( { - 2} \right)\\2.\left( { - 2} \right) = x + y\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 2\\y =  - 6\end{array} \right.\)

Đáp án: C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài