Quảng cáo
 • pic

  Bài 1.23 trang 33 SBT hình học 11

  Giải bài 1.23 trang 33 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x+y-4=0...

 • pic

  Bài 1.24 trang 33 SBT hình học 11

  Giải bài 1.24 trang 33 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1.25 trang 33 SBT hình học 11

  Giải bài 1.25 trang 33 sách bài tập hình học 11. Cho nửa đường tròn đường kính AB. Hãy dựng hình vuông có hai đỉnh nằm trên nửa đường tròn, hai đỉnh còn lại nằm trên đường kính AB của nửa đường tròn đó.

 • pic

  Bài 1.26 trang 33 SBT hình học 11

  Giải bài 1.26 trang 33 sách bài tập hình học 11. Cho góc nhọn xOy và điểm C nằm trong góc đó. Tìm trên Oy điểm A sao cho khoảng cách từ A đến Ox bằng AC.

Gửi bài Gửi bài