Quảng cáo
 • pic

  Bài 1.27 trang 36 SBT hình học 11

  Giải bài 1.27 trang 36 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x=...

 • pic

  Bài 1.28 trang 36 SBT hình học 11

  Giải bài 1.28 trang 36 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x-1)...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1.29 trang 36 SBT hình học 11

  Giải bài 1.29 trang 36 sách bài tập hình học 11. Chứng minh rằng hai đa giác đều có cùng số cạnh luôn đồng dạng với nhau.

 • pic

  Bài 1.30 trang 37 SBT hình học 11

  Giải bài 1.30 trang 37 sách bài tập hình học 11. Cho hình thang ABCD có AB song song với CD, AD = a, DC = b còn hai đỉnh A, B cố định. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo...

Gửi bài Gửi bài