Bài 1.28 trang 36 SBT hình học 11

Giải bài 1.28 trang 36 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x-1)...

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng \(Oxy\) cho đường tròn \((C)\) có phương trình \(({x-1})^2+({y-2})^2=4\). Hãy viết phương trình đường tròn \((C’)\) là ảnh của \((C)\) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm \(O\) tỉ số \(k=-2\) và phép đối xứng qua trục \(Ox\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa:

Cho \(O\) và góc lượng giác \(\alpha\). Phép biến hình biến \(O\) thành chính nó, biến mỗi điểm \(M\) khác \(O\) thành điểm \(M’\) sao cho \(OM’=OM\) và góc lượng giác \((OM;OM’)\) bằng \(\alpha\) được gọi là phép quay tâm \(O\) góc \(\alpha\).

Sử dụng định nghĩa phép vị tự: Cho \(I\) và \(k\ne 0\). Phép biến hình biến điểm \(M\) thành điểm \(M’\) sao cho \(\vec{IM’}=k\vec{IM}\) được gọi là phép vị tự tâm \(I\), tỉ số \(k\).

Lời giải chi tiết

Ta có bán kính của \((C’)\) bằng \(|-2|.2=4\). Tâm \(I\) của \((C’)\) là ảnh của tâm \(I\left( {1;2} \right)\) của \((C)\) qua phép đồng dạng nói trên.

Qua phép vị tự tâm \(O\) tỉ số \(k=-2\), \(I\) biến thành \(I_1(-2;-4)\). Qua phép đối xứng qua trục \(Ox\), \(I_1\) biến thành \(I’(-2;4)\).

Từ đó suy ra phương trình của \((C’)\) là \({(x+2)}^2+{(y-4)}^2=16\).

 Loigiaihay.com

  • Bài 1.29 trang 36 SBT hình học 11

    Giải bài 1.29 trang 36 sách bài tập hình học 11. Chứng minh rằng hai đa giác đều có cùng số cạnh luôn đồng dạng với nhau.

  • Bài 1.30 trang 37 SBT hình học 11

    Giải bài 1.30 trang 37 sách bài tập hình học 11. Cho hình thang ABCD có AB song song với CD, AD = a, DC = b còn hai đỉnh A, B cố định. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo...

  • Bài 1.27 trang 36 SBT hình học 11

    Giải bài 1.27 trang 36 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x=...

Quảng cáo
close