Quảng cáo
 • pic

  Bài 2.32 trang 80 SBT hình học 11

  Giải bài 2.32 trang 80 sách bài tập hình học 11. Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song với nhau hay không? Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có song song với nhau hay không?

 • pic

  Bài 2.33 trang 80 SBT hình học 11

  Giải bài 2.33 trang 80 sách bài tập hình học 11. Chứng minh rằng có thể xem tam giác ABC là hình chiếu song song của một tam giác đều nào đó.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2.34 trang 80 SBT hình học 11

  Giải bài 2.34 trang 80 sách bài tập hình học 11. Vẽ hình biểu diễn của một hình lục giác đều.

 • pic

  Bài 2.35 trang 80 SBT hình học 11

  Giải bài 2.35 trang 80 sách bài tập hình học 11. Hãy vẽ hình biểu diễn của một đường tròn cùng với hai đường kính vuông góc của đường tròn đó.

 • pic

  Bài 2.36 trang 80 SBT hình học 11

  Giải bài 2.36 trang 80 sách bài tập hình học 11. Hãy chọn phép chiếu song song với phương chiếu và mặt phẳng chiếu thích hợp để hình chiếu song song của một tứ diện cho trước là một hình bình hành.

Gửi bài Gửi bài