Quảng cáo
 • pic

  Bài 1.49 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.49 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm ...

 • pic

  Bài 1.50 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.50 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1.51 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.51 trang 39 sách bài tập hình học 11. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó?...

 • pic

  Bài 1.52 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.52 trang 39 sách bài tập hình học 11. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó?...

 • pic

  Bài 1.53 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.53 trang 39 sách bài tập hình học 11. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vuông thành chính nó?...

 • pic

  Bài 1.54 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.54 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox có tọa độ...

 • pic

  Bài 1.55 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.55 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), qua phép đối xứng trục Oy thì M là ảnh của điểm có tọa độ...

 • pic

  Bài 1.56 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.56 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), ảnh của M qua phép đối xứng trục là đường thẳng x - y = 0 có tọa độ...

 • pic

  Bài 1.57 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.57 trang 39 sách bài tập hình học 11. Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng?...

 • pic

  Bài 1.58 trang 39 SBT hình học 11

  Giải bài 1.58 trang 39 sách bài tập hình học 11. Khẳng định nào sau đây là đúng?...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài