Bài 1.56 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.56 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), ảnh của M qua phép đối xứng trục là đường thẳng x - y = 0 có tọa độ...

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng \(\left( {Oxy} \right)\) cho điểm \(M\left( {2;3} \right)\), ảnh của \(M\) qua phép đối xứng trục là đường thẳng \(x - y = 0\) có tọa độ

A. \(\left( {3;2} \right)\)                B. \(\left( {2; - 3} \right)\)

C. \(\left( {3; - 2} \right)\)             D. \(\left( { - 2;3} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tọa độ của phép đối xứng trục qua đường phân giác trong của góc phần tư thứ nhất \(y = x\) là \(\left\{ \begin{array}{l}x' = y\\y' = x\end{array} \right.\).

Lời giải chi tiết

Gọi \(M' = {D_\Delta }\left( M \right)\) với \(\Delta :x - y = 0\) là đường phân giác trong của góc phần tư thứ nhất.

Khi đó \(\left\{ \begin{array}{l}x' = y = 3\\y' = x = 2\end{array} \right.\) hay \(M'\left( {3;2} \right)\).

Chọn A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài