Bài 1.60 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.60 trang 40 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng...

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng \(\left( {Oxy} \right)\) cho đường thẳng \(\Delta \) có phương trình \(x = 2\). Ảnh của \(\Delta \) qua phép đối xứng tâm \(O\) là đường thẳng

A. \(x =  - 2\)                  B. \(y = 2\)

C. \(x = 2\)                     D. \(y =  - 2\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Viết dạng của phương trình \(\Delta '\) (chú ý \(\Delta '//\Delta \)).

- Lấy một điểm \(A \in \Delta \). Tìm ảnh \(A'\) của \(A\) qua \({D_O}\).

- Cho \(A' \in \Delta '\) suy ra phương trình cần tìm.

Lời giải chi tiết

Gọi \(\Delta '\) là ảnh của \(\Delta \) qua \({D_O}\), dễ thấy \(O \notin \Delta \) nên \(\Delta '//\Delta \) hay \(\Delta ':x = c\)

Lấy \(A\left( {2;0} \right) \in \Delta \), gọi \(A' = {D_O}\left( A \right)\) thì \(A'\left( { - 2;0} \right)\).

Do \(A' \in \Delta '\) nên \( - 2 = c\).

Vậy \(\Delta ':x =  - 2\).

Chọn A.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài