Bài 1.63 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.63 trang 40 sách bài tập hình học 11. Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối xứng?...

Quảng cáo

Đề bài

Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối xứng?

A. Không có                  B. Chỉ có một

C. Chỉ có hai                 D. Vô số

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất của tâm đối xứng, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

Lời giải chi tiết

Do phép đối xứng tâm biến một đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính nên hình gồm hai đường tròn phân biệt cùng bán kính thì có một tâm đối xứng duy nhất là trung điểm đoạn nối tâm.

Chọn B.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close