Bài 1.68 trang 41 SBT hình học 11

Giải bài 1.68 trang 41 sách bài tập hình học 11. Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm O...

Quảng cáo

Đề bài

Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm \(O\) góc quay \(\alpha  \ne k2\pi \), \(k\) là một số nguyên?

A. Không có                            B. Chỉ có một

C. Chỉ có hai                           D. Vô số

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa phép quay: Phép quay tâm \(O\) góc quay \(\alpha \) là phép biến hình biến điểm \(O\) thành chính nó và biến mỗi điểm \(M\) khác \(O\) thành điểm \(M'\) sao cho \(OM' = OM\) và \(\left( {OM,OM'} \right) = \alpha \).

Lời giải chi tiết

Do \(\alpha  \ne k2\pi \) nên với mỗi \(M \ne O\) thì \(M' \ne M\).

Nếu \(M \equiv O\) thì theo định nghĩa phép quay ta thấy, phép quay tâm \(O\) biến \(O\) thành chính nó.

Vậy chỉ có \(1\) điểm duy nhất.

Chọn B.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài