Quảng cáo
 • pic

  Bài 1.43 trang 38 SBT hình học 11

  Giải bài 1.43 trang 38 sách bài tập hình học 11. Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đối xứng tâm...

 • pic

  Bài 1.44 trang 38 SBT hình học 11

  Giải bài 1.44 trang 38 sách bài tập hình học 11. Tìm phép tịnh tiến biến (C) thành (C')...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1.45 trang 38 SBT hình học 11

  Giải bài 1.45 trang 38 sách bài tập hình học 11. Tìm phép đối xứng qua trục biến d thành d’.

 • pic

  Bài 1.46 trang 38 SBT hình học 11

  Giải bài 1.46 trang 38 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x - y - 3 = 0...

 • pic

  Bài 1.47 trang 38 SBT hình học 11

  Giải bài 1.47 trang 38 sách bài tập hình học 11. Viết phương trình đường tròn ảnh của đường tròn đã cho qua phép đối xứng trục..

 • pic

  Bài 1.48 trang 38 SBT hình học 11

  Giải bài 1.48 trang 38 sách bài tập hình học 11. Viết phương trình đường tròn ảnh của đường tròn đã cho qua phép quay ...

Gửi bài Gửi bài