Bài 1.44 trang 38 SBT hình học 11

Giải bài 1.44 trang 38 sách bài tập hình học 11. Tìm phép tịnh tiến biến (C) thành (C')...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Trong mặt phẳng \(Oxy\) cho đường tròn \(\left( C \right):{x^2} + {y^2} + 2x - 4y - 11 = 0\). Tìm phép tịnh tiến biến \(\left( C \right)\) thành \(\left( {C'} \right):{\left( {x - 10} \right)^2} + {\left( {y + 5} \right)^2} = 16\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm tâm và bán kính của đường tròn \(\left( C \right)\).

- Sử dụng tính chất của phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính và \(\overrightarrow {II'}  = \overrightarrow v \).

Lời giải chi tiết

\(\left( C \right)\) có tâm  \(I\left( { - 1;2} \right)\), bán kính \(R = 4\).

\(\left( {C'} \right)\) có tâm \(I'\left( {10; - 5} \right)\), bán kính \(R' = 4\).

Vậy \(\left( {C'} \right) = {T_{\vec v}}\left( C \right)\)\( \Rightarrow \overrightarrow v  = \overrightarrow {II'}  = \left( {11; - 7} \right)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải