Bài 1.44 trang 38 SBT hình học 11

Giải bài 1.44 trang 38 sách bài tập hình học 11. Tìm phép tịnh tiến biến (C) thành (C')...

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng \(Oxy\) cho đường tròn \(\left( C \right):{x^2} + {y^2} + 2x - 4y - 11 = 0\). Tìm phép tịnh tiến biến \(\left( C \right)\) thành \(\left( {C'} \right):{\left( {x - 10} \right)^2} + {\left( {y + 5} \right)^2} = 16\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm tâm và bán kính của đường tròn \(\left( C \right)\).

- Sử dụng tính chất của phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính và \(\overrightarrow {II'}  = \overrightarrow v \).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\left( C \right)\) có tâm  \(I\left( { - 1;2} \right)\), bán kính \(R = 4\).

\(\left( {C'} \right)\) có tâm \(I'\left( {10; - 5} \right)\), bán kính \(R' = 4\).

Vậy \(\left( {C'} \right) = {T_{\vec v}}\left( C \right)\)\( \Rightarrow \overrightarrow v  = \overrightarrow {II'}  = \left( {11; - 7} \right)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close