Bài 1.46 trang 38 SBT hình học 11

Giải bài 1.46 trang 38 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x - y - 3 = 0...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Trong mặt phẳng \(Oxy\) cho đường thẳng \(d\) có phương trình \(3x - y - 3 = 0\).Viết phương trình đường thẳng \({d_1}\) là ảnh của \(d\) qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm \(I\left( { - 1;2} \right)\) và phép quay tâm \(O\) góc quay \( - 90^\circ \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm \(I\) là \(\left\{ \begin{array}{l}x' = 2{x_I} - x\\y' = 2{y_I} - y\end{array} \right.\).

- Sử dụng biểu thức tọa độ của phép quay tâm \(O\) góc quay \( - {90^0}\) biến điểm \(M\left( {x;y} \right)\) thành \(M'\left( {x';y'} \right)\) là \(\left\{ \begin{array}{l}x' = y\\y' =  - x\end{array} \right.\).

Lời giải chi tiết

Giả sử \({M_1} = {D_I}\left( M \right)\) và \(M' = {Q_{\left( {O; - {{90}^0}} \right)}}\left( {{M_1}} \right)\).

Ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}{x_1} =  - 2 - x\\{y_1} = 4 - y\end{array} \right.\)

\(\left\{ \begin{array}{l}x' = {y_1}\\y' =  - {x_1}\end{array} \right.\)

\( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x' = 4 - y\\y' = 2 + x\end{array} \right.\)

\( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}4 - x'\\x =  - 2 + y'\end{array} \right.\)

Thế \(\left( {x;y} \right)\) theo \(\left( {x';y'} \right)\) vào phương trình \(d\) ta có: \(3\left( {y' - 2} \right) - \left( {4 - x'} \right) - 3 = 0\)\( \Leftrightarrow x' + 3y' - 13 = 0\).

Vậy phương trình \(d'\) là \(x + 3y - 13 = 0\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải