Quảng cáo
  • pic

    Bài 2.12 trang 75 SBT đại số và giải tích 11

    Giải bài 2.12 trang 75 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một cái khay tròn đựng bánh kẹo ngày tết có 6 ngăn hình quạt màu khác nhau...

  • pic

    Bài 2.13 trang 75 SBT đại số và giải tích 11

    Giải bài 2.13 trang 75 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có bao nhiêu cách xếp 5 bạn nam và 5 bạn nữ vào 10 ghế được kê thành hàng ngang sao cho...

  • Quảng cáo
  • pic

    Bài 2.14 trang 75 SBT đại số và giải tích 11

    Giải bài 2.14 trang 75 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 10 bạn, trong đó có An và Bình, vào 10 ghế kê thành hàng ngang...

  • pic

    Bài 2.15 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

    Giải bài 2.15 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Thầy giáo có ba quyển sách Toán khác nhau cho ba bạn mượn...

  • pic

    Bài 2.16 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

    Giải bài 2.16 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Bốn người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa trẻ được xếp ngồi vào bảy chiếc ghế đặt quanh một bàn tròn. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho...

  • pic

    Bài 2.17 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

    Giải bài 2.17 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Ba quả cầu được đặt vào ba cái hộp khác nhau (không nhất thiết hộp nào cũng có quả cầu). Hỏi có bao nhiêu cách đặt,nếu...

  • pic

    Bài 2.18 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

    Giải bài 2.18 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có bao nhiêu cách chia 10 người thành...

  • pic

    Bài 2.19 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

    Giải bài 2.19 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một giá sách bốn tầng xếp 40 quyển sách khác nhau, mỗi tầng xếp 10 quyển. Hỏi có bao nhiêu cách chọn các quyển sách sao cho từ mỗi tầng có...

  • pic

    Bài 2.20 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

    Giải bài 2.20 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cô giáo chia 4 quả táo, 3 quả cam và 2 quả chuối cho 9 cháu (mỗi cháu một quả). Hỏi có bao nhiêu cách chia khác nhau?

  • pic

    Bài 2.21 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

    Giải bài 2.21 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một đoàn đại biểu gồm 4 học sinh được chọn từ một tổ gồm 5 nam và 4 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho trong đó có ít nhất một nam và ít nhất một nữ?

  • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài