Bài 2.12 trang 75 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.12 trang 75 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một cái khay tròn đựng bánh kẹo ngày tết có 6 ngăn hình quạt màu khác nhau...

Quảng cáo

Đề bài

Một cái khay tròn đựng bánh kẹo ngày Tết có \(6\) ngăn hình quạt màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách bày \(6\) loại bánh kẹo vào \(6\) ngăn đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định nghĩa: Cho tập hợp \(A\) gồm \(n\) phần tử \((n\ge 1)\).

Mỗi kết quả của sự sắp xếp thứ tự \(n\) phần tử của tập hợp \(A\) được gọi là hoán vị của \(n\) phần tử đó.

Số các hoán vị là: \(\text{P}=n!\)

Bài toán “tìm số cách bày \(6\) loại bánh kẹo vào \(6\) ngăn” là bài toán hoán vị.

Lời giải chi tiết

Mỗi cách bày 6 loại bánh kẹo vào 6 ngăn là một hoán vị của 6 phần tử.

Số cách bày \(6\) loại bánh kẹo vào \(6\) ngăn là \(6!=720\) cách bày bánh kẹo.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài