Bài 2.20 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.20 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cô giáo chia 4 quả táo, 3 quả cam và 2 quả chuối cho 9 cháu (mỗi cháu một quả). Hỏi có bao nhiêu cách chia khác nhau?

Quảng cáo

Đề bài

Cô giáo chia \(4\) quả táo, \(3\) quả cam và \(2\) quả chuối cho \(9\) cháu (mỗi cháu một quả). Hỏi có bao nhiêu cách chia khác nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bài toán dùng tổ hợp và quy tắc nhân.

Lời giải chi tiết

Chọn \(4\) trong \(9\) cháu để phát táo là tổ hợp chập \(4\) của \(9\) nên có \(C_9^4\) cách.

Chọn \(3\) trong \(5\) cháu còn lại để phát cam là tổ hợp chập \(3\) của \(5\) nên. Có \(C_5^3\) cách.

Chuối sẽ phát cho hai cháu còn lại.

Vậy có \(C_9^4.C_5^3 = 1260\) cách.

Có thể giải theo cách như sau:

Đầu tiên coi các quả là khác nhau. Do vậy có \(9!\) cách chia.

Nhưng các quả cùng loại (táo, cam, chuối) là giống nhau nên nếu các cháu có cùng loại quả đổi cho nhau thì vẫn chỉ là một cách chia. Vì vậy, số cách chia là \(\dfrac{{9!}}{{4!3!2!}} = 1260.\)

 Loigiaihay.com

 • Bài 2.21 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

  Giải bài 2.21 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một đoàn đại biểu gồm 4 học sinh được chọn từ một tổ gồm 5 nam và 4 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho trong đó có ít nhất một nam và ít nhất một nữ?

 • Bài 2.22 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

  Giải bài 2.22 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Từ tập hợp gồm 10 điểm nằm trên một đường tròn...

 • Bài 2.23 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

  Giải bài 2.23 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có bao nhiêu cách xếp chỗ cho 4 bạn nữ và 6 bạn nam ngồi vào 10 ghế mà không có hai bạn nữ nào ngồi cạnh nhau, nếu...

 • Bài 2.24 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

  Giải bài 2.24 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một lớp có 50 học sinh. Tính số cách phân công 4 bạn quét sân trường và 5 bạn xén cây bằng hai phương pháp để rút ra đẳng thức...

 • Bài 2.25 trang 77 SBT đại số và giải tích 11

  Giải bài 2.25 trang 77 sách bài tập đại số và giải tích 11. Trong một đa giác đều bảy cạnh, kẻ các đường chéo. Hỏi có bao nhiêu giao điểm của các đường chéo, trừ các đỉnh?

Quảng cáo
list
close
Gửi bài