Bài 1.61 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.61 trang 40 sách bài tập hình học 11. Khẳng định nào sau đây là đúng?...

Quảng cáo

Đề bài

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Phép đối xứng tâm không có điểm nào biến thành chính nó.

B. Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó.

C. Có phép đối xứng tâm có hai điểm biến thành chính nó.

D. Có phép đối xứng tâm có vô số điểm biến thành chính nó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét từng đáp án, sử dụng định nghĩa phép đối xứng tâm:

Cho điểm \(I\), phép biến hình biến mỗi điểm \(I\) thành chính nó và mỗi điểm \(M \ne I\) thành điểm \(M'\) sao cho \(I\) là trung điểm \(MM'\) được gọi là phép đối xứng tâm.

Lời giải chi tiết

Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó, đó chính là tâm đối xứng.

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close