Bài 1.62 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.62 trang 40 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng...

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng \(Oxy\), cho đường thẳng \(\Delta \) có phương trình \(x - y + 4 = 0\). Đường thẳng \(\Delta \) là ảnh qua một phép đối xứng tâm của đường thẳng

A. \(2x + y - 4 = 0\)

B. \(x + y - 1 = 0\)

C. \(2x - 2y + 1 = 0\)

D. \(2x + 2y - 3 = 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất của phép đối xứng tâm: biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó (trường hợp tâm đối xứng không nằm trên đường thẳng).

Lời giải chi tiết

Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó (trường hợp tâm đối xứng không nằm trên đường thẳng) hoặc trùng với nó (trường hợp tâm đối xứng nằm trên đường thẳng).

Quan sát các đáp án ta chỉ thấy đường thẳng ở đáp án C song song với đường thẳng đã cho vì \(\dfrac{1}{2} = \dfrac{{ - 1}}{{ - 2}} \ne \dfrac{4}{1}\).

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close