Bài 1.57 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.57 trang 39 sách bài tập hình học 11. Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng?...

Quảng cáo

Đề bài

Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng?

A. Không có                      B. Chỉ có một

C. Chỉ có hai                     D. Vô số

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựng hình và đếm trục đối xứng, dựa vào định nghĩa trục đối xứng của một hình. 

Lời giải chi tiết

Trục đối xứng của hình trên là đường thẳng đi qua tâm của hai đường tròn.

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài