Bài 1.58 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.58 trang 39 sách bài tập hình học 11. Khẳng định nào sau đây là đúng?...

Quảng cáo

Đề bài

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng

B. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là đường tròn.

C. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm những đường tròn đồng tâm.

D. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường thẳng vuông góc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét tính đúng sai của các đáp án, chú ý chỉ ra phản ví dụ.

Lời giải chi tiết

Đáp án A: Đúng vì trục đối xứng của đường tròn là đường kính, mà đường tròn có vô số đường kính nên có vô số trục đối xứng.

Đáp án B, C sai vì một hình có vô số trục đối xứng ngoài đường tròn, hai đường tròn đồng tâm ra thì còn có đường thẳng và nhiều hình khác.

Đáp án D sai vì hai đường thẳng vuông góc chỉ có \(4\) trục đối xứng chứ không phải có vô số trục đối xứng.

Chọn A.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài